Bewoner

Je bent bewoner van een buurt, wijk of dorp en je wil je inzetten voor je buur en buurt?
Klik hier voor de brochure van SAAMO West-Vlaanderen (het vroeger Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen) (2010)

Deze pagina’s

 • zijn een bron aan informatie voor bewoners die eraan denken een groep op te richten, bewonersgroepen die met een uitdaging zitten rond iets concreet of bewoners die zich in participatie willen verdiepen.
 • bieden jou als bewoner tal van voorbeelden en tips om te werken aan een betere woon- en leefomgeving voor je wijk, dorp of buurt.
 • zijn een praktische gids waar je als bewonersgroep vaak naar kan teruggrijpen.
  Niet zozeer om het enige echte juiste antwoord te lezen, maar als bron van inspiratie.
 • Werking van je bewonersgroep
 • Samenwerken met je bestuur
 • Bewonersgroep voor je buurt
 • Inspirerende voorbeelden
 • Subsidies
 • Interessante links 

  Met dank aan