Vlaams plattelandsbeleid

Op blz. 71 en 72 van de beleidsnota van Zuhal Demir, Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, leest u de plannen inzake het plattelandsbeleid van de Vlaamse regering.
Op de website van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) vindt u alle details.

Klik hier om het interview (29/05/2020) met voormalig Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck te herbeluisteren. Lees hier een aantal van zijn gedachten over ‘de toekomst van dorpen’.

Vlaams Fonds
Het Vlaams fonds voor de stimulering van (groot)stedelijke en plattelandsinvesteringen is een investeringsfonds met als doel investeringen  in steden en plattelandsgemeenten te ondersteunen. Het investeringsfonds bundelt drie bestaande financieringskanalen,
nl. het Vlaamse grotestedenbeleid, het plattelandsfonds en de stadsvernieuwingssubsidies.
De subsidies moeten integraal worden aangewend voor lokale investeringen. Desalniettemin zijn en blijven de drie onderdelen van het fonds sterk verschillend qua inhoudelijke focus en uitvoeringsmodaliteiten.