Info

Deze kennisdatabank bevat informatie over goede praktijken van andere bewonersgroepen, gemeenten, provincies, de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en andere stakeholders in binnen- en buitenland die interessant kan zijn om meer participatie te creëren in het dorpsbeleid.

Indien u vragen hebt over een bepaald onderwerp, kan u steeds contact met ons opnemen via info@dorpsbelangen.be.