Partners

De Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen
(voorheen Oost-Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen) krijgt financiële steun van:

Het Vlaams Ministerie van Omgeving in het kader van het geïntegreerd plattelandsbeleid