Dienstverlening en voorzieningen

Op vlak van dienstverlening worden kleine plattelandsgemeenten de voorbije jaren geconfronteerd met een sterk functie- en identiteitsverlies: winkels, diverse diensten en scholen trekken weg en maar al te dikwijls worden intrinsieke waarden van dorpen niet gevaloriseerd en uitgespeeld. 
Op deze pagina vindt u een aantal voorbeelden van vernieuwende initiatieven die aan deze problematiek tegemoet proberen komen. Maar ook een antwoord op vragen zoals:
-Wat te doen met leegstaande gebouwen in uw dorp?
-Hoe kan je de toekomst van een voorziening zoals uw dorpsbibliotheek verzekeren?
-Hoe blaas je de parochiekerk meer of nieuw leven in?
-Hoe kan je efficiënt en duurzaam te werk gaan?
-Hoe kan een bewonersgroep hier een rol spelen?