Dienstverlening en voorzieningen

Op vlak van dienstverlening worden kleine plattelandsgemeenten de voorbije jaren geconfronteerd met een sterk functie- en identiteitsverlies: winkels, diverse diensten en scholen trekken weg en maar al te dikwijls worden intrinsieke waarden van dorpen niet gevaloriseerd en uitgespeeld.

Op deze pagina vind je een aantal voorbeelden van vernieuwende initiatieven die aan deze problematiek tegemoet proberen komen.

Maar ook een antwoord op vragen zoals: Wat te doen met leegstaande gebouwen in uw dorp? Hoe kan je de toekomst van een voorziening zoals uw dorpsbiblitoheek verzekeren? Hoe blaas je de parochiekerk meer leven in? Hoe kan je efficiënt en duurzaam te werk gaan? Hoe kan een bewonersgroep hier een rol spelen?