Op zoek naar subsidies?

Bewonersgroepen hebben vaak goede, originele en creatieve ideeën om de problemen in hun buurt of dorp op te lossen, maar beschikken niet over de nodige financiële middelen. Wij brengen u via nieuwsberichten op de website en via onze nieuwsbrieven op de hoogte over interessante mogelijkheden om kleine of grotere subsidiebedragen aan te vragen.

Op dinsdag 8 februari 2022 maakten De LEADER-coördinatoren Tinne Van Looy (provincie Antwerpen) en Wouter Bertier (provincie West-Vlaanderen) ons wegwijs over waar en hoe u subsidies kunt aanvragen voor uw dorpsproject. Klik hier om de presentatie en hier om de opname te bekijken.

Hieronder staan interessante mogelijke subsidiekanalen. Zij doen regelmatig een oproep tot indienen van een aanvraag.

Buurten op den Buiten
een partnerschap tussen de Koning Boudewijnstichting en de Vlaamse Landmaatschappij, lees meer
Klik hier om de projecten van 2020 te zien.

Cera
engageert en is geëngageerd, lees meer

Dag van de Buren
een evenement dat solidariteit en samenleven bevordert,
focust op zorg dragen voor ons milieu, onze buurten en onze buren
lees meer

Het Delhaize Fonds
een partnerschap tussen Delhaize en de Koning Boudewijnstichting, lees meer

Het Ecover Fonds
Het doel van het fonds is financiële ondersteuning te bieden aan innovatieve ideeën die groene oplossingen promoten. Lees meer.

Het Fonds Vinci
Het Fonds Vinci wil met menselijke en financiële middelen organisaties ondersteunen die een sociaal en maatschappelijk doel nastreven. Lees meer.

Een hart voor Limburg
is een subfonds van ‘het Streekfonds Een Hart voor Limburg’, erkend en beheerd door de Koning Boudewijnstichting, lees meer.

Leader en Omgevingskwaliteit
Leader is een Europees subsidiëringsprogramma voor plattelandsontwikkeling in welbepaalde gebieden; Omgevingskwaliteit is er voor het volledige Vlaamse land
lees meer

Matexi Awards
lees meer

De Nationale Loterij
lees meer

Het Netwerk Duurzame Mobiliteit
promoot en ondersteunt duurzame mobiliteit,
organiseert diverse sensibiliseringscampagnes
lanceert wel eens een oproep  lees meer

Regionaal Landschap
Zestien Regionale Landschappen in Vlaanderen behouden en versterken natuur, erfgoed en streekidentiteit, klimmat, draagvlak en beleving. Ze brengen inwoners en partners samen rond een wervend landschapsverhaal dat inspireert en voor verbondenheid zorgt. Lees meer.

Streekfonds Oost-Vlaanderen
Lokale initiatieven, klein en groot, brengen mensen en middelen samen om de handen uit de mouwen te steken voor mens en omgeving. De burgemeesters nemen het peterschap van de projecten hun gemeente op. Zo is het Streekfonds Oost-Vlaanderen zeer lokaal ingebed. Lees meer.

Streekfonds West-Vlaanderen
Het Streekfonds West-Vlaanderen verbindt en versterkt lokale schenkers en lokale verenigingen die zich inzetten voor de gemeenschap en bijdragen aan het algemeen belang. Lees meer.

Vlaanderen feest
Een feestcheque tot 180 euro voor uw buurtinitiatief!
Lees meer