Op zoek naar subsidies?

Bewonersgroepen hebben vaak goede, originele en creatieve ideeën om de problemen in hun buurt of dorp op te lossen, maar beschikken niet over de nodige financiële middelen. Wij brengen u via nieuwsberichten op de website en via in onze nieuwsbrieven op de hoogte over interessante mogelijkheden om kleine of grotere subsidiebedragen aan te vragen. Hieronder staan interessante mogelijke subsidiekanalen. Zij doen regelmatig een oproep tot indienen van een aanvraag.

Buurten op den Buiten
een partnerschap tussen de Koning Boudewijnstichting en de Vlaamse Landmaatschappij, lees meer
Klik hier om de projecten van 2020 te zien.


Cera
engageert en is geëngageerd, lees meer

Dag van de Buren
een evenement dat solidariteit en samenleven bevordert,
focust op zorg dragen voor ons milieu, onze buurten en onze buren
lees meer

Het Delhaize Fonds
een partnerschap tussen Delhaize en de Koning Boudewijnstichting, lees meer

Leader en Omgevingskwaliteit
Leader is een Europees subsidiëringsprogramma voor plattelandsontwikkeling in welbepaalde gebieden; Omgevingskwaliteit is er voor het volledige Vlaamse land
lees meer

Matexi Awards
lees meer

De Nationale Loterij
lees meer

Het Netwerk Duurzame Mobiliteit
promoot en ondersteunt duurzame mobiliteit,
organiseert diverse sensibiliseringscampagnes
lanceert wel eens een oproep  lees meer

Regionaal Landschappen
Zestien Regionale Landschappen in Vlaanderen behouden en versterken natuur, erfgoed en streekidentiteit, klimmat, draagvlak en beleving. Ze brengen inwoners en partners samen rond een wervend landschapsverhaal dat inspireert en voor verbondenheid zorgt. Lees meer.

Vlaanderen feest
met een lokaal buurt- of verenigingsinitiatief kandideren voor Vlaanderen feest!
lees meer