Kwaliteitsvol inrichten publieke ruimte

Het thema van de GoeBezig-prijs 2021 was ‘Kwaliteitsvol inrichten van de publieke ruimte’.
De jury prees de bewonersgroepen en lokale besturen die tijdens de voorbije jaren met een opvallende creativiteit en inzet een belangrijke bijdrage leverden om op kwalitatieve en duurzame manier een stuk publieke binnen- of buitenruimte in hun dorp of landelijke buurt in te richten. Deze inrichting werd maximum 2 jaar geleden gerealiseerd of gefinaliseerd. Het volledige traject mocht wel al langer lopen.

De jury onderzocht bij de beoordeling of het project erin geslaagd is:

  • van bij de opstart of in de loop van de realisatie dorpsbewoners of verenigingen te betrekken, waardoor het project een verbindende rol had;
  • samenwerking op te zetten met het gemeentebestuur of in te gaan op een uitnodiging tot samenwerken van het gemeentebestuur. De realisatie van het project bracht burgers en bestuur dichter bij elkaar;
  • ideeën (bv. in de vorm van ontwerpvoorstellen) van dorpsbewoners of verenigingen in de realisatie te integreren;
  • op creatieve wijze tot een erg kwalitatief en duurzaam eindresultaat te leiden;
  • in de nabije en iets minder nabije toekomst een uitnodigende sfeer uit te stralen voor de organisatie van kleine of grote verbindende activiteiten;
  • in te gaan op de wensen en behoeften van zoveel mogelijk doelgroepen uit het dorp, zodat het nu een zo divers mogelijk publiek bereikt en écht gedeelde ruimte heeft opgeleverd of in te gaan op de wensen en behoeften van een specifieke doelgroep uit het dorp die hierdoor meer groeikansen krijgt;
  • het dorp op een positieve manier in de kijker te zetten in de gemeente of binnen een ruimere regio.

Laureaat bewonersgroep
Dorpsraad Ottenburg (Huldenberg)

Laureaat lokale besturen
Heist-op-den-Berg

Eervolle vermelding:
Bewonersplatform Abele (Poperinge)
Bewonersplatform Bassevelde (Assenede)
Dorpsraad Kermt (Hasselt)
Dorpsteam Gompel (Mol)
Tuin van Adem en Eten (Zwevegem)
Veerkrachtig Ranst
Vrienden van de Beemdgalm Sint-Lambrechts-Herk (Hasselt)