Voeling houden met het dorp

Als bewonersgroep vertegenwoordigt u de bewoners van uw dorp. U bent waarschijnlijk niet door hen verkozen maar uw inzet wordt waarschijnlijk wel enorm gewaardeerd.
Om een zo groot mogelijk draagvlak te hebben is het daarom belangrijk de voeling met uw dorp te behouden. Weten wat er speelt binnen uw dorp, waar de mensen werk van willen maken, welke verwachtingen de inwoners hebben, welke verwachtingen inwijkelingen hebben… betekent een meerwaarde voor uw bewonersgroep. Hoe onderzoek je het DNA van uw dorp? Klik hier voor meer info.
Het is belangrijk de voeling met uw dorp te behouden en die zelfs te versterken.
Zaterdag 22 maart 2014 werd dit thema besproken tijdens een vormingsmoment.
Klik hier voor meer info. Bekijk ook de documentatie en goede praktijken over dit thema.