Voeling houden met het dorp

Als bewonersgroep vertegenwoordigt u de bewoners van uw dorp. U bent waarschijnlijk niet door hen verkozen maar uw inzet wordt waarschijnlijk wel enorm gewaardeerd.
Om een zo groot mogelijk draagvlak te hebben is het daarom belangrijk de voeling met uw dorp te behouden. Weten wat er speelt binnen uw dorp, waar de mensen werk van willen maken, welke verwachtingen de inwoners hebben, welke verwachtingen inwijkelingen hebben… betekent een meerwaarde voor uw bewonersgroep. Hoe onderzoek je het DNA van uw dorp?
Klik hier voor meer info.
Het is belangrijk de voeling met uw dorp te behouden en die zelfs te versterken.

Heel wat wijken in Vlaanderen, Brussel en Wallonië worden geconfronteerd met samenlevingsproblemen tussen jongeren en ouderen. Zowat overal zijn er immers pogingen om in te gaan tegen vooroordelen en de dialoog tussen jonge en minder jonge bewoners te herstellen, maar ze zijn nog te weinig gekend. Daarom beslisten de Koning Boudewijnstichting en het Belgisch Forum voor Preventie en Veiligheid in de Steden (BFPVS) samen te werken om aan de opgedane ervaring meer ruchtbaarheid te geven. De Stichting vertrouwde het Forum de opdracht toe om praktijken op het terrein op te sporen die erin geslaagd zijn het samenleven te verbeteren en (opnieuw) intergenerationele banden te smeden in buurten waar zich spanningen voordoen.

Klik hier om de publicatie te lezen, een weergave van de blik van twee onderzoekers op dit probleem waarin ze dertig concrete ervaringen voor.stellen Het geeft een massa nuttige tips voor mensen die op het terrein geconfronteerd worden met intergenerationele en interculturele spanningen in de publieke ruimte. Drie van de dertig besproken ervaringen worden weergegeven in een video.