Inspiratiedag zaterdag 16 oktober 2021
in OC De Kettinghe te Heffen (Mechelen)
met Ben van Essen (Landelijke Vereniging Kleine Kernen)
Jasper Van Loy (auteur ‘Onder de kerktoren’)

over eenzaamheid, dienstverlening
en basisbereikbaarheid in Vlaamse dorpen
Uitreiking GoeBezig-prijzen
2021 voor
‘kwaliteitsvol inrichten van de publieke ruimte
Klik hier voor het volledige programma
en hier om in te schrijven.

Ding mee naar de GoeBezig-prijs 2021!
De GoeBezig-prijs beloont bewonersgroepen en lokale besturen die een voorbeeldfunctie hebben omtrent participatieve processen in dorpen. Dit jaar is het thema ‘kwalitatief inrichten van de publieke ruimte via een participatief proces en in samenwerking met burgers, andere burgergroepen of het lokaal bestuur’.
Stel u kandidaat vóór 22 september en sleep de GoeBezig-prijs 2021 in wacht. 
De criteria die bij deze wedstrijd van toepassing zijn (en die de jury nauwlettend in het oog zal houden bij haar beoordeling), alsook de administratieve richtlijnen, zijn in het deelnameformulier voor lokale besturen en bewonersgroepen te lezen. De uitreiking van de prijzen vindt plaats op zaterdag 16 oktober in OC De Kettinghe in Heffen (Mechelen).


Onze dorpenpublicaties voor bewonersgroepen en lokale besturen
Wij zetten ons al sinds maart 2013 in voor het belang van de Vlaamse dorpen.
Ook in 2020 organiseerden we diverse vormingsmomenten en uitwisselingen.
Onze tips en aanbevelingen van de laatste jaren voor meer leefbaarheid in de dorpen hebben we nu gebundeld in een aparte publicatie voor bewonersgroepen en een voor lokale besturen

Volg ons op Facebook