Lokaal bestuur

Je bent schepen, gemeenteraadslid, ambtenaar, diensthoofd … en je wil bewoners beter informeren en betrekken bij de opmaak en uitvoering van je lokaal beleid?

Van experimenteren met nieuwe vormen van participatie

…over stapsgewijs leren en bijsturen…

tot een volwaardig participatiebeleid!

  • Participatie krijgt een plaats binnen de missie van het lokaal bestuur
  • Er is een visie en uitgeschreven participatiebeleid
  • De participatieve reflex is op alle niveaus van de organisatie aanwezig en gedragen
  • Participatie krijgt middelen (tijd, mandaten …)
  • Participatie is als competentie ingeschreven

Hier vind je tips om eraan te beginnen!