Lokaal bestuur

Je bent schepen, gemeenteraadslid, ambtenaar, diensthoofd … en je wil bewoners beter informeren en betrekken bij de opmaak en uitvoering van je lokaal beleid?
Hier vind je de brochure van SAAMO West-Vlaanderen (het vroegere Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen) (2010).

Van experimenteren met nieuwe vormen van participatie

…over stapsgewijs leren en bijsturen…

tot een volwaardig participatiebeleid!

  • Participatie krijgt een plaats binnen de missie van het lokaal bestuur
  • Er is een visie en uitgeschreven participatiebeleid
  • De participatieve reflex is op alle niveaus van de organisatie aanwezig en gedragen
  • Participatie krijgt middelen (tijd, mandaten …)
  • Participatie is als competentie ingeschreven

Met dank aan