Een buurtwinkel in elk dorp

Tot voor kort had je onder elke kerktoren een bakker, een slager, een kleine buurtwinkel en een dorpscafé. Deze lokale zaken en ontmoetingsplaatsen verdwijnen meer en meer.
Daardoor zijn bewoners van plattelandsdorpen aangewezen op de auto. Dit is niet alleen bij ons het geval, maar ook in onze buurlanden. De oprichting van een buurtpunt is een manier om voorzieningen, diensten en ontmoetingsplaatsen samen te brengen, dicht bij de bewoners. 
Klik hier voor een artikel hoe dat in Frankrijk gebeurt, hier hoe ze dat in Pervijze en Kaaskerke aanpakken met een speciale winkelbus en hier voor goede voorbeelden van bij ons.