Nieuwsbrief

De nieuwsbrief juni 2023 met o.a. een terugblik op het Internationaal Symposium ‘Samenwerken met nieuwkomers’ en een warme oproep om deel te nemen aan de GoeBezig-wedstrijd, werd vandaag verspreid. Ben je nog niet ingeschreven op onze nieuwsbrief? Doe het vandaag nog via het invulvenster op deze website.

Webinar LETS

Andere talenten in je dorp opsnorren, jeugdiger mensen bereiken, een hechtere gemeenschap vormen: het kan via LETS! Volg de webinar op maandag 19 juni (19.30-21.15u.) en ga dan meteen aan de slag. Twee geëngageerde experts van Lets-Vlaanderen – Roswitha Gerbosch en Wesley Dooms – vertellen hoe LETSEN dorpen of buurten meer doen bruisen. LETSEN kan … Lees meer

Volg Symposium via livestream

Woensdag 7 juni vanaf 14.00 u. vindt het internationaal Symposium ‘Samenwerken met nieuwkomers’ plaats in Nijmegen (NL). U wou er misschien graag bij zijn, maar om een of andere reden lukte dat niet.We hebben goed nieuws, want u kan het plenair gedeelte tussen 14.00 u. en 15.00 u. volgen via deze link. Daarin komt onder meer … Lees meer

Internationale bijeenkomst dorpsontwikkeling

Onze collega’s van Vereniging Kleine Kernen Limburg (NL) organiseren, in samenwerking met de Dorpsraad van Stevensweert, van 13 tot en met 16 juni een internationale bijeenkomst in Stevensweert. De week staat in het teken van ‘dorpsontwikkeling’. in het kader van het EU Erasmus+ project NahDa nemen Belgische, Duitse, Nederlandse en Oostenrijkse partnerorganisaties deel aan het programma.De … Lees meer

Webinar LETS

Op maandag 19 juni organiseren we een laatste webinar voor de zomerpauze: ‘Hoe via LETS voor meer verbinding en leefbaarheid in dorpen zorgen?’ Deelnemen is gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht.

Nieuwkomers, een bedreiging of een uitdaging?

Wij werken, vanuit Samenwerkingsverband Burgerkracht Europa, mee aan een Internationaal Symposium op woensdag 7 juni in Nijmegen (NL). Sprekers uit Duitsland, Nederland en Vlaanderen gaan in op het brandend actueel thema ‘nieuwkomers, een bedreiging of een uitdaging voor het platteland’?Klik hier voor het programma en schrijf nog snel in.