Een bewonersgroep oprichten?

U wilt als gemeente of als groep / individu een bewonersgroep oprichten maar weet niet waar te beginnen? Dan kan de Oost-Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen vzw ook hier ondersteuning bieden.

 

Waarom een bewonersgroep oprichten?

Een bewonersgroep kan meedenken over de ontwikkeling van het dorp. Burgers worden mondiger en willen meer inspraak in het lokaal beleid. Een dorpsraad of bewonersplatform kan een spreekbuis zijn voor deze burgers. Of het kan juist een laagdrempelig orgaan zijn voor de burgers die niet zo mondig zijn om hun ideeën naar voor te brengen. Een bewonersgroep vormt met andere woorden een brug tussen de burger en het bestuur.

Maar hiervoor bestaan toch al adviesraden? Dat klopt, maar deze bestaan uit vertegenwoordigers van georganiseerde groepen, verenigingen die een raad vormen. Bijvoorbeeld de jeugdraad of cultuurraad. De lokale overheid is verplicht om deze te installeren en hen advies te vragen. Een lokale overheid is niet verplicht om een bewonersgroep op te richten. Echter is het wel een meerwaarde voor het dorp en het lokaal bestuur om inspraak en participatie aan het beleid voor deze groep te voorzien. Een bewonersgroep wordt vaak opgericht vanuit de burger zelf, mensen die zich willen engageren voor hun dorp. Het is een spreekbuis voor niet-georganiseerde burgers die ook willen meedenken over hun leefomgeving, die problemen ervaren en daar een oplossing voor willen zoeken, enz.

 

Hoe een bewonersgroep oprichten?

Een groep mensen bijeenbrengen die samen meedenken rond het beleid in hun omgeving, daar bestaat geen specifiek stappenplan voor dat perfect opgevolgd moet worden. In grote lijnen moet je wel een groep vormen en de prioriteiten vastleggen waaraan je in het dorp wil werken. Deze kunnen dan aangepast worden naargelang bijvoorbeeld een aantal doelstellingen zijn bereikt.

Maar begin bij het begin, u moet een groep mensen vinden die zich willen inzetten voor het dorp. Misschien wilt uw buur wel meewerken? Of leert u nieuwe mensen kennen waarvan u niet zou gedacht hebben zo’n inzet te hebben? Eens u een groep hebt gevormd, kunt u nagaan wat er in het dorp leeft. Dit kan via een bevraging, een enquête, enz. Op die manier kunt u uw prioriteiten afstemmen aan wat de burgers willen.

 

Stap 1: Groep vormen

U kan al een bewonersgroep opstarten met een paar mensen. Het is daarbij belangrijk om heel uw dorp uit te nodigen deel uit te maken van uw bewonersgroep. Niet omdat u met een grote groep zou zijn – het is vaak beter een groep te vormen met 5 à 10 personen dan met 20 personen – maar omdat iedereen uit uw dorp de kans zou krijgen om in te stappen.

Wat kunt u doen?

Organiseer een infovergadering waar u iedereen uit uw dorp op uitnodigt. Maak hiervoor bijvoorbeeld een flyer en deel deze uit. De avond zelf kunnen mensen zich aanbieden die interesse hebben om deel uit te maken van de bewonersgroep.

 

Stap 2: Draagvlak vergroten

Het is belangrijk dat u weet wat de inwoners uit uw dorp willen. Hoe groter het draagvlak van uw bewonersgroep, hoe sterker je staat ten opzichte van het lokaal bestuur. Bijvoorbeeld als u als individu naar het bestuur stapt met een idee, dan zal dit meer inpakt hebben indien heel het dorp achter het idee staat.

Wat kan u doen?

De methodiek Dorp inZicht helpt u om de inwoners uit uw dorp te bevragen. Het een product van Samenlevingsopbouw Vlaanderen is gebaseerd op de Engelse methodiek ‘Village Appraisals’ ontwikkeld door de Countryside and Community Research Unit van de Universiteit van Gloucestershire. Hiermee kom je te weten wat de inwoners uit uw dorp denken over hun leefomgeving en of ze mee willen nadenken over de ontwikkeling van het dorp. DORP inZICHT geeft een groep wakkere burgers immers alle instrumenten in handen om, met of zonder steun van buitenaf,  zelf een bevraging bij dorpsgenoten op te zetten. Door die bevraging krijgen sommige dorpsbewoners ook de smaak te pakken om samen met anderen iets te doen met de resultaten en het samen-leven in het dorp te verbeteren. Er wordt een projectgroep opgericht bestaande uit 5 à 10 personen en meestal ontwikkelt deze groep zich tot een dorpsraad.

Verschillende bewonersgroepen aangesloten bij de Oost-Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen vzw werden op deze manier opgericht en zijn geëvolueerd tot een meer duurzame dorpsraad of bewonersplatform.

 

Stap 3: ACTIE

In groep legt u best uw prioriteiten vast. Waar wilt u als bewonersgroep eerst werk van maken en wat kan wachten. Dit zal waarschijnlijk afhangen van de resultaten van de bevraging. Stel ook uw doelstellingen als bewonersgroep op, daar kunt u steeds naar teruggrijpen.

Maak ook afspraken met uw gemeentebestuur. Een goede relatie komt iedereen ten goede. Blijf daarom positief en communiceer!

Denk ook steeds oplossingsgericht. Zoek alternatieven.

U kan ook werkgroepen oprichten of acties ondernemen, een website opstarten, een dorpskrant opmaken… Veel zaken die uw bewonersgroep zelf kan doen.

Bekijk ook eens de kennisdatabank op deze website. Hier kan je allerlei inspiratie halen om de sociale cohesie in uw dorp te verhogen of de voeling met uw dorp te versterken. Themadossiers worden hier ook uitgelegd.

Op zoek naar subsidies? Bekijk hier welke mogelijkheden er zijn.

 

Als gemeentebestuur

Als gemeentebestuur kan u natuurlijk ook een aanzet geven om bewonersgroepen op te richten.

Wat kan u doen?

Bijvoorbeeld in Geraardsbergen worden in de deelgemeenten bewonersgroepen opgericht. Er wordt dan een infovergadering georganiseerd waarop alle inwoners worden uitgenodigd. Dit door in iedere bus een flyer te stoppen. Op die infovergadering geven de participatieambtenaar en burgemeester uitleg en beantwoorden ze vragen. De aanwezigen worden dan gevraagd een lijst in te vullen met hun gegevens indien ze interesse hebben om lid te worden van de dorpsraad. Een aantal weken later worden dezemensen dan uitgenodigd voor een opstartvergadering waar de leden onder hen dan voorzitter, secretaris en penningmeester kiezen. Ze kunnen dan ook al eens hun prioriteiten leggen wat ze precies willen doen. Aan alle beginnende dorpsraden wordt gevraagd om een enquête te versturen naar alle inwoners waar zij vooral prioriteiten hebben.

Vooral in die eerste fase is het belangrijk om zwaar te investeren op ondersteuning. Zoveel mogelijk duidelijk communiceren! En het helpt natuurlijk altijd als ze een ambtenaar hebben die ze altijd kunnen bereiken voor de kleinste en minder kleine vragen.

Een tip van participatieambtenaar Steff De Vos.

Meer weten over Geraardsbergen (winnaar GoeBezig-prijs 2014)? Klik hier.

Vragen? Neem dan contact op met de Oost-Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen vzw. De educatief medewerker helpt u gerust verder!

Veel succes!