Wijkontwikkelingsplan De Panne

Bewonersgroep Wijk d’Achte in De Panne stelt ons met plezier het nieuwe wijkontwikkelingsplan 2.025 ter beschikking. Om een positief en inspirerend effect te hebben op andere dorpswerkingen. Fijn zo! De wijk wordt eerst in kaart gebracht waarna een gewenst beeld voor 2025 wordt geschetst. Kijk het in! WOP 2.025 Wijk d’Achte