Het Vlaams regeerakkoord 2014-2019

Zo heet het Vlaams regeerakkoord dat op woensdag 23 juli 2014 door de Vlaamse onderhandelaars werd voorgesteld. Daarin worden belangrijke beleidsbeslissingen vastgelegd voor de komende legislatuur.   U kan het volledige regeerakkoord hier bekijken. Bestellen per post kan gratis via deze link. TIP! Landbouw, Visserij en Platteland vindt u vanaf p.66! Wij voeren een effectief dorpenbeleid. Het Vlaamse … Lees meer

Project indienen voor Buurten op den Buiten nog tot 17 september!

Buurtbewoners die zich verenigd hebben in een formele  vereniging of een informele groep; lokale organisaties of verenigingen of lokale besturen die samen met bewoners een dynamiek op gang willen brengen en in samenspraak met bewoners concrete dingen realiseren, kunnen een project indienen bij de Koning Boudewijnstichting. Buurten op den Buiten biedt tot 5000 euro financiële steun! … Lees meer

Het nieuwe uitvoeringsplan voor het Oost-Vlaams platteland is er!

Het Uitvoeringsplan voor het Oost-Vlaamse Platteland kreeg voor de periode 2014 – 2020 een vernieuwde en geactualiseerde vorm tegenover de periode 2007 – 2014. Binnen dit plan werd een nieuwe situatieschets opgesteld als een thematische handleiding met inhoudelijke prioriteiten en uitdagingen. De situatieschets wordt ingedeeld in zes thema’s: ondernemen, armoede en welzijn, mobiliteit, erfgoed en … Lees meer