Projectoproep Be Planet

De stichting Be Planet, het forum DEMAIN en KissKissBankBank slaan de handen in elkaar om burgerinitiatieven in België te ondersteunen. Bent u initiatiefnemer o…f drager van een lokaal en collectief project dat bijdraagt aan de ecologische transitie en duurzame ontwikkeling, schrijf u dan in voor 3 juli 2017 op http://beplanet.org/nl/projecten/projectoproep/