Projectoproep Be Planet

De stichting Be Planet, het forum DEMAIN en KissKissBankBank slaan de handen in elkaar om burgerinitiatieven in België te ondersteunen. Bent u initiatiefnemer o…f drager van een lokaal en collectief project dat bijdraagt aan de ecologische transitie en duurzame ontwikkeling, schrijf u dan in voor 3 juli 2017 op http://beplanet.org/nl/projecten/projectoproep/

VVDB op VVSG-congres

Gisteren waren we erbij op het VVSG-congres rond bestuurskracht van landelijke gemeenten. Proactief, helder en structureel en met kennis en visie besturen, zo luidden de aanbevelingen. En dat grote gemeenten ook veel kunnen leren van plattelandsgemeenten. Klik hier voor meer info over het congres.