Symposium The Dutch Way

Er gebeurt wat met de verhouding tussen burgers en overheid, zeker in Nederland maar ook bij ons. Lees meer over dit interessante symposium dat zich linkt aan het Europees PlattelandsParlement in oktober. Staan op het programma: gesprekken over grensoverschrijdende initiatieven (rond dorpen), alsook de kracht van zelfsturing. Meer info: Vooraankondiging symposium The Dutch Way bewoners aan zet … Lees meer