Provinciale stuurgroepen

Wij bouwen onze vzw participatief uit en sinds een jaar zijn er provinciale werkgroepen aan de slag. De bijeenkomsten zijn erg inspirerend. Zin om (als bestuurslid van een Dorpsraad of Bewonersplatform) erbij te komen? Mail dit dan meteen door naar infodorpsbelangen.be