Oproep Leader Kempen en Maasland

Plannen jullie een project binnen het thema Leefbare Dorpen in Kempen en Maasland? Voor inzet op sociale inclusie via ontmoetingsmomenten, of voor het ondersteunen van voorzieningen in kleine dorpskernen zijn er subsidies te verkrijgen. Ziehier de oproep. De deadline voor indienen van het projectidee is 27 januari 2020.