Online-uitwisselingen ‘het dorp van de toekomst’

Met 6 thema’s als bakens, 3 per avond, bediscussiëren we samen hoe dorpen in de 21ste eeuw het best kunnen evolueren. Wanneer?Maak alvast plaats hiervoor in uw agenda op maandagen 16 en 30 november van 19.30 u. tot 21.00 u. Deze uitwisseling gebeurt via Microsoft Teams. Wat?Er zijn telkens twee experten aanwezig die ons extra inspireren: Davy Sterkens (Consulent Plattelandsinnovatie Innovatiesteunpunt) Tessy … Meer lezenOnline-uitwisselingen ‘het dorp van de toekomst’

Projectoproep Regiokracht

In de gemeenten van het Meetjesland, de Leiestreek en Oostrand Gent wordt dit jaar een streekfonds opgestart met de naam Regiokracht. Dit streekfonds wordt ondergebracht bij Streekfonds Oost-Vlaanderen en wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting. De eerste projectoproep is inmiddels gelanceerd. Klik hier voor alle info.