20 jaar Gebiedsgerichte Werking Provincie West-Vlaanderen

In december 1995 werd in de West-Vlaamse Provincieraad de beleidsnota “gebiedsgerichte werking” goedgekeurd. Het was de aanzet om een vernieuwende werking uit te bouwen op maat van de verschillende regio’s, in interactie met de lokale besturen, streekorganisaties, Vlaamse actoren en over de grenzen van beleidssectoren heen. Dankzij die nota nam West-Vlaanderen een voorsprong. De gebiedsgerichte inzet kreeg er een heel andere vorm dan in andere provincies: projectmatig, grensoverschrijdend en georganiseerd vanuit streekhuizen. Na 20 jaar wordt er in 6 sessies zowel teruggeblikt op de verwezenlijkingen als kritisch vooruitgekeken.

DATA – LOCATIES – CENTRALE SPREKERS

Landschapsparken, een werkwoord? Methodiek door/voor streekontwikkeling Wo 24/02/2016, 19u-21u Feestzaal Sint-Amandus, Beernem – Met o.a. Johan Van Den Bosch, RL Hoge Kempen

Werken aan leefbare dorpen in een landelijk gebied – Di 08/03/2016, 17u-19u GC Dorpshuis Jonkershove, Houthulst – Met o.a. Ward Verbakel, PlusOffice

Economische dynamiek en omgevingskwaliteit: tweespalt of tweespan? Do 14/04/2016, 19u-21u Streekhuis Midden-West-Vlaanderen, Spanjestraat in Roeselare – Met o.a. Hans Leinfelder, KULeuven

Duurzaam kustbeheer, van experiment tot noodzaak – Wo 18/05/2016, 17u-19u InnovOcean, Wandelaarskaai in Oostende – Met o.a. Jan Mees, directeur Vlaams Instituut voor de Zee

Groenblauwe netwerken: slim verbinden in een complexe omgeving – Di 14/06/2016, 17u-19u Budafabriek, Kortrijk – Met o.a. Jos Brouwer, PAL Zuid-Holland

Een toekomst voor gebiedsgericht werken: lessen trekken uit 20 jaar ervaring Do 29/09/2016, 17-19u Provinciehuis Boeverbos – Raadzaal – Met o.a. getuigenissen en een vooruitblik

Provincie West-Vl   20 jaar gebiedsgerichte werking W-Vl