Vorming rond gebruik van nieuwe sociale media

Van harte welkom op ons vormingsmoment rond het gebruik van nieuwe sociale media door communicatiedeskundige Nele Vanveuren die sinds diverse jaren in Diksmuide 14 bewonersgroepen begeleidt. Verloop:

1. Communicatie binnen uw bestuursgroep: welke mogelijkheden bieden nieuwe sociale media? Met vrnl. besloten facebookgroep, googledocs, whatsapp en pinterest moodboard voor projecten.

2. Communicatie met een ruim extern publiek (uw achterban) ter bekendmaking van uw werking (ihkv ledenwerving, als promo voor diverse initiatieven die de dorpsraad/het bewonersplatform opzet, …).

Na een korte pauze volgt dan uitwisseling onder de aanwezigen: groepen briefen elkaar omtrent hoe ze momenteel met nieuwe sociale media bezig zijn en wat hun toekomstplannen zijn op dat vlak.

Zaterdag 20/02 van 9u15 tot 12u in de Kleine Zaal van het Gildenhuis, Merelbekestraat 99, 9090 Melle

OF dinsdag 01/03 van 19u15 tot 22u in Zaal Gerlacus in LDC Ten Patershove, Maria Doolaeghestraat 2a, 8600 Diksmuide

Deze vorming wordt u gratis aangeboden. Gelieve wel vooraf in te schrijven via info@dorpsbelangen.be met opgave van de datum die u verkiest én de namen van de personen waarvoor u de inschrijving regelt.

sociale media