Provinciale oproep voor innovatieve plattelandsprojecten (Vlaams-Brabant)

Provinciale oproep voor omgevingskwaliteit en vitaliteit door samenwerking, investeringen en Plattelands Plus. Voor meer informatie, klik hier

(projectaanmelding voor 1 mei 2016, uiterste indiendatum 1 juni 2016)