Ding mee naar de GoeBezig-prijs 2016!

U weet het: wij ijveren voor inspraak en participatie van bewonersgroepen op het platteland. Bewonersgroepen én gemeentebesturen die dit ter harte nemen, zetten wij graag in de kijker o.a. met de jaarlijkse uitreiking van onze GoeBezig-prijs.

We werken in 2016 net als andere jaren met een vakjury van externen. Maar daarnaast (nieuw!) schakelen we ook een publieksjury in: groepen zullen elkaar kunnen beoordelen. De vakjury zal de inzendingen van deelnemende gemeenten én bewonersplatformen beoordelen. De publieksjury beoordeelt op de dag van de uitreiking dan (enkel) de bewonersplatformen. De beoordelingen van de platformen door beide jury’s zullen die dag dan worden samengeteld. Pas dan zullen we dus de winnende bewonersgroepen kennen!

We voorzien 2 prijzen voor bewonersplatformen (1 uit West- EN 1 uit Oost-Vlaanderen). Maar slechts 1 gemeente (dus uit West- OF Oost-Vlaanderen) zal deze keer een GoeBezig-prijs in de wacht kunnen slepen. Deze 3 prijzen zullen worden uitgereikt op zaterdag 15 okt (voormiddag).

Bij deze nodigen we u (nogmaals) uit om uw kandidatuur in te dienen. Alle aanvragen voor deze GoeBezig-prijs moeten ons uiterlijk op 31 juli 2016 bereiken. Het invulformulier met ook de criteria vindt u hier (in word of pdf):

Deelnameformulier gemeentebesturen GoeBezig-prijs (2016) Deelnameformulier gemeentebesturen GoeBezig-prijs (2016) Deelnameformulier groepen GoeBezig-prijs (2016) Deelnameformulier groepen GoeBezig-prijs (2016)

Alvast veel succes toegewenst!           logo klein