Oproep indienen van plattelandsontwikkelingsprojecten Provincie Antwerpen

Oproep tot indienen van plattelandsontwikkelingsprojecten door de Provincie Antwerpen (OmgevingsKwaliteit door samenwerking en door investeringen en Platteland Plus). Budget meer dan €2.600.000 (dit zijn provinciale, Vlaamse en Europese middelen). Doel: innovatieve projecten rond landbouwverbreding, samenwerking op het platteland, dorpsontwikkeling, plattelandsarmoede, … Zie www.provincieantwerpen.be/platteland of neem voor technische tips en tricks, inhoudelijke suggesties, mogelijke samenwerkingsverbanden, … contact via platteland@provincieantwerpen.be. Bekijk ook de brochure Subsidiewijzer Platteland Prov A’pen! Deadline aanleveren 1e projectidee: 16 februari 2017

Logo Provincie Antwerpen