Oproep uit Limburg: Leader Haspengouw (tot 24/03/’17)

De Plaatselijke Groep Haspengouw lanceerde recent een nieuwe oproep waarbij tot 65% van de projectkosten worden gefinancierd. Binnen de nieuwe projectoproep wordt 608 350 euro aan cofinanciering voorzien, goed voor een totaal van 936 000 euro aan nieuwe projectinvesteringen in Haspengouw. De nieuwe projectoproep staat open voor zowel kleinschalige als grotere projecten die invulling kunnen geven aan de volgende thema’s en maatregelen van de lokale ontwikkelingsstrategie:

Thema Leefbare dorpen

  • Maatregel 1: Inzetten op sociale inclusie via ontmoetingsmomenten
  • Maatregel 2: Ondersteunen van voorzieningen in kleine dorpskernen

Thema Bodem- en waterbeheer

  • Maatregel 1: Verbeteren van de bodemkwaliteit en –beheer
  • Maatregel 2: Verbeteren van de waterkwaliteit en –kwantiteit
  • Maatregel 3: Kennisoverdracht ter bevordering van het gebruik van duurzame technieken en processen in het kader van bodem- en waterbeheer

Thema Landbouw- en natuureducatie

  • Maatregel 1: Verbeteren van het aanbod landbouw- en natuureducatie
  • Maatregel 2: Ondersteunen van belevingsvolle en educatieve activiteiten en belevingselementen naar het grote publiek

Projectconcepten kunnen tot en met 24 maart 2017 worden ingediend bij het LEADER-secretariaat. De goedkeuring van de projecten door de Plaatselijke Groep Haspengouw is voorzien voor eind 2017. De uitvoering van de projecten kan dan vlak erna starten. Meer gedetailleerde info over de eerste projectoproep vindt u op http://platteland.limburg.be of u kan contact op nemen met het Leadersecretariaat  via davy.froyen@limburg.be.

EuropaEuropees LandbouwfondsLimburg