Lancering GoeBezig-prijs 2018!

WAT Bewonersgroepen én gemeentebesturen die zich vol goesting en via participatieve werking inzetten voor meer leefbaarheid op het platteland, zetten wij graag in de kijker. Die bekronen wij met onze GoeBezig-prijs. Kandidaturen hiervoor kunnen tot en met 2 februari 2018 worden ingediend.

logo klein

NIEUW is dat gemeentebesturen eerst door VVDB voorgedragen moeten worden vooraleer ze naar de prijs kunnen meedingen. Bewonersgroepen mogen zichzelf gewoon blijven aandienen.

JURY Net als de vorige keer (2016) worden de kandidaturen van gemeentebesturen door een vakjury van externen beoordeeld. Die van meedingende bewonersgroepen worden zowel door dezelfde vakjury als een publieksjury getoetst. Groepen zullen elkaar dus ook kunnen beoordelen.

6 PRIJZEN Naast de 5 prijzen voor de bewonersgroepen (1 per provincie) wordt er 1 Goe-Bezigprijs uitgereikt aan een gemeente in Vlaanderen. Deze 6 prijzen zullen worden uitgereikt op zaterdag 10 maart (voormiddag). De locatie en het precieze uur zullen u later worden meegedeeld.

Op basis van de vermelde criteria kunnen bewonersgroepen dit invulformulier invullen:  Deelnameformulier groepen GoeBezig-prijs (2018)  Alvast veel succes toegewenst!