GoeBezig-prijzen 2019

NEEM DE HANDSCHOEN OP EN DING MEE NAAR EEN VAN ONZE 3 GOEBEZIG-PRIJZEN!!
Bewonersgroepen én gemeentebesturen die zich vol goesting en via een participatieve werking inzetten voor meer leefbaarheid op het platteland, zetten wij graag in de kijker. Die bekronen wij met onze GoeBezig-prijs. Kandidaturen hiervoor kunnen tot en met 28 maart 2019 worden ingediend.GoeBezig 2015 logo klein
1 GoeBezig-prijs voor een vooraf genomineerde Vlaamse gemeente
We polsen hieromtrent bij de ambtenaren naar de inspanningen en gebruikte methodieken tijdens de recente voorbije jaren om de gemeentelijke participatie op het platteland te verhogen. Daarnaast polsen we naar de intenties van het nieuwe bestuur rond beleidsparticipatie via de beleidsverklaring of BBC. Op welk thema van de toekomst willen zij op dit vlak tijdens de volgende jaren inzetten?
2 GoeBezig-prijzen voor bewonersgroepen uit Vlaanderen
(Geen prijs meer per Vlaamse provincie, maar 2 prijzen voor heel Vlaanderen. Let wel: een groep kan geen aanspraak maken op beide prijzen!)
De 1e prijs bekroont (zoals in de voorbije jaren) de algemene werking van de bewonersgroep. Download hier het Deelnameformulier 2019 groepen 1e GoeBezig-prijs
De 2e prijs (nieuw!) bekroont de goede samenwerking van de bewonersgroep met de achterban (en draait dus om de representativiteit). Download hier het Deelnameformulier 2019 groepen 2e (extra) GoeBezig-prijs
Deadline indienen deelnameformulieren (zowel voor genomineerde gemeenten als bewonersgroepen): donderdag 28/03/2019 (tot middernacht).
 JURY Gewoontegetrouw zullen de kandidaturen van gemeentebesturen door een vakjury van externen worden beoordeeld. Die van meedingende bewonersgroepen worden zowel door dezelfde vakjury als een publieksjury getoetst. Groepen zullen elkaar dus ook kunnen beoordelen.
De uitreiking van de 3 prijzen gaat door op 27 april te Massemen (Wetteren) rond de middag.veel-succes-zwart-wit-letters