Zomerstraten

De Voetgangersbeweging, de Vlaamse regering en Vlaanderen Feest! slaan met de campagne ‘Zomerstraten’ de handen in elkaar om het buurtleven deze zomer weer op gang te trekken op een veilige manier. Het is een eenvoudig en flexibel concept, waarbij bewoners meer ruimte krijgen in de straat waar ze wonen. Het nodigt lokale besturen en buurten ook uit om alsnog van start te gaan met kleinschalige activiteiten op straatniveau. Een Zomerstraat is geen buurtfeest, maar beperkt zich tot het straatniveau. Klik hier voor alle info.