Online-uitwisseling ‘het dorp van de toekomst’

Met 6 thema’s als bakens, 3 per avond, belichten we hoe dorpen in de 21ste eeuw het best kunnen evolueren.

Wanneer?
De eerste avond vond plaats op maandag 16 november. Klik hier voor de presentaties.
De tweede avond vindt plaats op maandag 30 november van 19.30 u. tot 21.15 u. 
Deze uitwisseling gebeurt via Microsoft Teams.

Wat?
Twee experten
Davy Sterkens (Consulent Plattelandsinnovatie Innovatiesteunpunt)
Tessy Gorris  (Deskundige Planning en Ontwikkeling Heist-op-den-Berg) 
zullen ons extra inspireren over:

ruimtelijke ordening (verdichting en appartementisering, open ruimte…)
dorpsidentiteit
betrekken van senioren en de zorg ervoor

Wie?
bestuursleden van dorpsraden en bewonersplatformen 
ambtenaren en mandatarissen met oog voor dorpsontwikkeling
alle individueel geïnteresseerden

Klik hier om in te schrijven.