De Burgerschool

Burgerinitiatieven die (enkel) een sociale en maatschappelijke impact nastreven en getrokken worden door vrijwilligers, hebben met De Burgerschool hun eigen netwerk. De Burgerschool schept een stimulerend kader waar burgerinitiatieven elkaar helpen. Netwerking, peer-to-peer inspiratie en kennisdeling onder elkaar staan centraal. Daarnaast staan Netwerk Bewust Verbruiken en Repair&Share er klaar om burgerinitiatieven professioneel te ondersteunen met de juiste coaching, ervaring en kennis. Bovendien maken de deelnemende burgerinitiatieven kans op een klein opstart- of ondersteuningsbudget. Klik hier voor meer info.