Nieuwsbrief maart

In de nieuwsbrief van maart gaat in de eerste plaats onze dank uit naar alle vrijwilligers.
Lees zeker het dankwoord van Eva Hambach, directeur van Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk, die hun veerkracht bewondert.

Ben van Essen, adviseur van de Landelijke Vereniging Kleine Kernen, schetst de evolutie in dorpen in Nederland tijdens de laatste decennia, waarbij inspraak in het gemeentelijk beleid er is doorgegroeid naar het samen aanpakken van vraagstukken, met burgerkracht als gelijkwaardige partner van overheidsinzet. Ook in andere Europese landen is dit merkbaar. Klik hier om de volledige nieuwsbrief te lezen.