Aanmelding verlengd

De aanmeldingstermijn voor de oproep ‘Stimuleren van ontmoeting en groene beleving in de publieke ruimte’ van de provincie Oost-Vlaanderen wordt verlengd.

Dien het ingevuld aanmeldingsformulier in vóór 15 december om 12.00 u.
Dien alles definitief in via het e-loket vóór 1 maart 2022 om 12.00 u.

Er zijn 4 mogelijke acties:
–   omgeving zorginstelling vergroenen
–   inrichten en verfraaien van ontmoetingsplaatsen op buurtniveau
–   groene verbindingen
–   ontmoetingsgerichte ingrepen van multifunctionele gebouwen op buurtniveau

Je vindt meer info over de acties in het Addendum Uitvoeringsplan voor het Oost-Vlaamse platteland 2021-2022. Er is een budget beschikbaar van € 872 000 uit het Europees herstelfonds.
De maximale cofinanciering bedraagt 65%. Klik hier voor alle info of neem contact op met coördinator Dany via platteland@oost-vlaanderen.be of op 09 267 86 72.