Uitwisseling basisbereikbaarheid

Op donderdag 23 juni 2022 organiseren we een uitwisselingsavond met mobiliteitsexpert Bert Meulemans van Landelijke Gilden. Het thema van de uitwisseling is de invoering van het decreet basisbereikbaarheid en wat de gevolgen zijn, vooral voor het platteland.
We denken samen na welke signalen VVDB kan doorgeven aan de Vlaamse Overheid.
De uitwisseling verloopt digitaal via Microsoft Teams.
We starten stipt om 19.30 u. en sluiten af om 21.15 u. Klik hier om in te schrijven.