Uitwisseling burgerparticipatie

Bewonersgroepen zoals bewonersplatformen, dorpsraden, dorpsteams… winnen aan belang daar waar een gemeente groter wordt, bijvoorbeeld na een fusie. Ze kunnen er mee voor zorgen dat de aandacht van het lokaal bestuur voor het dorp of de wijk niet verslapt.

Andy De Brabander deelt op donderdag 17 november 2022 zijn ervaringen vanuit Leefbaar Varsenare en de kaders die hij hierover geeft aan zijn studenten binnen het traject Sociaal Cultureel Werk in het vak opbouwwerk aan HoWest. Nadien is er tijd voor vraagstelling en uitwisseling.

Deze avond is toegankelijk voor zowel burgers, leden van bewonersgroepen en middenveldorganisatie als medewerkers van lokale besturen.

We organiseren deze vorming via Microsoft Teams. Je ontvangt de dag van de uitwisseling de link om deel te nemen.

19.15 u.: welkom 
19.30 u.: start 
21.00 u.: einde 

Klik hier en schrijf vandaag nog in!