Vorming ‘memorandum’

Op zondag 13 oktober 2024 worden provincieraads-, gemeenteraads- en districtsraadsverkiezingen georganiseerd. Als lokale burgergroep denk je mee over het beleid van jouw wijk of dorp. Wil je actiepunten bekend maken aan de politieke partijen of het lokaal bestuur in jouw gemeente?
Hoe doe je dat? Hoe en wanneer bezorg je hen dat?
Dat wordt allemaal duidelijk tijdens een online-vorming op dinsdag 28 februari van 19.30 u. tot 21.00 u. met ervaringsdeskundige Bert Meulemans (Landelijke Gilden). Schrijf hier in.