Internationaal Symposium

De Universiteit Utrecht en het Samenwerkingsverband Burgerkracht Europa (SBE)
organiseren op woensdag 7 juni een internationaal symposium met als thema: Samenwerken met
nieuwkomers (welcoming spaces).

Net als in andere Europese landen hebben België, Duitsland en Nederland te maken met nieuwkomers.
Dat kunnen arbeidsmigranten zijn of vluchtelingen/statushouders. Hoe worden die nieuwkomers
betrokken in onze lokale gemeenschappen? Zien we hun komst als last of als een welkome aanvulling?
Kunnen we bijvoorbeeld samenwerken met nieuwkomers aan een vitaal platteland?
Hoe zien de nieuwkomers zelf hun rol in de lokale gemeenschap? En hoe vinden we aansluiting bij elkaar? Tijdens het symposium wordt inzichtelijk gemaakt hoe we met wederzijdse inspanningen de inbedding van nieuwkomers in de gemeenschap op een positieve manier kunnen vormgeven.
Klik hier voor alle info en om in te schrijven.