Experimenteren met buurtbudgetten

VVDB-beleidsmedewerker Maarten woonde een zeer boeiende vorming bij rond buurtbudgettentrajecten in Arendonk en Balen. Hij noteerde er 3 inspirerende gedachten. Gedeputeerde Kathleen Helsen sprak in het openingswoord over ‘verdichten’ en participatie’: ‘Verdichten is meer dan dicht bij elkaar wonen. Het is samen dingen doen. Participatie is geen modewoord. Het is een nieuwe manier van aan politiek … Lees meer

Buurten op den Buiten 2020

Met ‘Buurten op den Buiten’ ondersteunen de Koning Boudewijnstichting en de Vlaamse Landmaatschappij bewoners die een concreet project willen realiseren voor hun buurt of dorp met landelijk karakter. Het gaat om projecten die de kwaliteit van het leven in een dorp of buurt verbeteren en de contacten bevorderen tussen een ruime en diverse groep van … Lees meer