Experimenteren met buurtbudgetten

VVDB-beleidsmedewerker Maarten woonde een zeer boeiende vorming bij rond buurtbudgettentrajecten in Arendonk en Balen. Hij noteerde er 3 inspirerende gedachten.

Gedeputeerde Kathleen Helsen sprak in het openingswoord over ‘verdichten’ en participatie’: ‘Verdichten is meer dan dicht bij elkaar wonen. Het is samen dingen doen. Participatie is geen modewoord. Het is een nieuwe manier van aan politiek doen.’

Trajectbegeleiders Janna Janssens (Vormingplus Kempen) en Karine Soenen (Sociaal Huis Arendonk) beklemtoonden dat je beter kiest voor een beperkt project dat gerealiseerd kan worden dan voor een ambitieus project dat te moeilijk uitvalt. Lokale bestuurders moeten bereid zijn om een stukje verantwoordelijkheid af te geven. Naast budget toekennen is ook een goede trajectbegeleiding noodzakelijk. Verantwoordelijkheid afstaan betekent meer dan enkel budget voorzien…

Politicoloog Thibaut Renson (UGent) rondde de vorming af met de boutade dat de lokale overheid zich inzake participatie best opstelt als een goede deejay: ‘Draai je eigen muziek, maar sta open voor verzoeknummers.’

Klik hier om hier het volledige verslag te lezen.