Welgemeende dank

Van 27 februari tot en met 7 maart vindt de Week van de Vrijwilliger plaats.We willen hen in dit bijzondere jaar extra danken, maar vooral aanmoedigen om door te gaan!Klik hier voor een speciaal dankwoord.

Oproep plattelandsprojecten Oost-Vlaanderen

Om de gevolgen van de coronacrisis op het platteland te milderen, vraagt Vlaams Minister Demir extra aandacht voor eenzaamheid, lokale landbouw en korte keten, en biodiversiteit. Deze oproep geldt voor alle acties uit het Uitvoeringsplan voor het Oost-Vlaamse Platteland 2021 onder de maatregelen Omgevingskwaliteit en Platteland Plus. Enkel Thema 3 Erfgoed en toerisme komt niet in aanmerking voor de oproep … Lees meer

State of the Region

In 2020 deelden meer dan 200 organisatoren van burgerinitiatieven, verenigingen en lokale besturen hun ervaringen en inspiratie in een State of the Region in Deerlijk (bij Uzien) en in Torhout. Op dinsdag 16 maart 2021 vindt opnieuw een State of the Region plaats, deze keer online, met deelnemers uit heel West-Vlaanderen. Klik hier voor alle info en … Lees meer

Burgerbegroting

De burgerbegroting is ondertussen een bekend instrument om inwoners te betrekken bij lokaal beleid. Het is dé manier om hen inspraak te geven in de toewijzing van budgetten en aan welke projecten je de komende periode prioriteit moet geven. Op donderdag 4 maart organiseert CitizenLab daar een gratis webinar over. Klik hier voor alle info.

De Burgerschool

Burgerinitiatieven die (enkel) een sociale en maatschappelijke impact nastreven en getrokken worden door vrijwilligers, hebben met De Burgerschool hun eigen netwerk. De Burgerschool schept een stimulerend kader waar burgerinitiatieven elkaar helpen. Netwerking, peer-to-peer inspiratie en kennisdeling onder elkaar staan centraal. Daarnaast staan Netwerk Bewust Verbruiken en Repair&Share er klaar om burgerinitiatieven professioneel te ondersteunen met … Lees meer

Bevraging zorgzame buurten

Helpen jullie mee? Onderzoekers van Vonk3 Thomas More en Inclusive Society UC Leuven Limburg  zijn benieuwd hoe goed buren voor elkaar zorgen en hoe burgers zich vandaag engageren. Klik hier voor alle info en vul de korte bevraging vóór 20 februari in.

Projectoproep Leader Kempen en Maasland

De Plaatselijke Groep Kempen en Maasland lanceerde op 1 februari 2021 een nieuwe projectoproep. Met deze nieuwe projectoproep kan de Plaatselijke Groep in totaal 392 089,50 euro besteden aan projecten die ingepast kunnen worden in het thema Leefbare dorpen van de lokale ontwikkelings-strategie: -inzetten op sociale inclusie via ontmoetingsmomenten -ondersteunen van voorzieningen in kleine dorpskernen … Lees meer