Leefbuurten

Op 22 maart vond een heel interessante webinar plaats over het project ‘Leefbuurten’ in de eerste plaats gericht naar lokale besturen, maar ook heel boeiend voor bewonersgroepen vanuit het oogpunt van participatie in zo’n project. Alle info op www.leefbuurten.be.

Projectoproep leefbuurten

Vlaams minister Bart Somers, het Team Vlaams Bouwmeester, Fietsberaad Vlaanderen en het Agentschap Binnenlands Bestuur lanceren de oproep ‘Leefbuurten’. De oproep is gericht aan de lokale besturen en daagt ze uit een kwaliteitssprong te maken bij de inrichting van de publieke ruimte in woonbuurten. Een Leefbuurt wordt maximaal ingericht vanuit het oogpunt van wandelaars en … Lees meer

Nieuwsbrief maart

In de nieuwsbrief van maart gaat in de eerste plaats onze dank uit naar alle vrijwilligers. Lees zeker het dankwoord van Eva Hambach, directeur van Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk, die hun veerkracht bewondert. Ben van Essen, adviseur van de Landelijke Vereniging Kleine Kernen, schetst de evolutie in dorpen in Nederland tijdens de laatste decennia, waarbij inspraak … Lees meer