Oost-Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen vzw reikt “GoeBezig-prijs” uit.

GoeBezig prijs blauwDe Oost-Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen vzw reikt zaterdag 22 maart 2014 de “GoeBezig-prijs” uit voor bewonersgroepen en gemeentebesturen. Dit in De Kollebloem in Destelbergen, tijdens een feestelijke bijeenkomst ter gelegenheid van haar 1-jarig bestaan.

Met de “GoeBezig-prijs” voor bewonersgroepen, wil de vzw de groepen  in de bloemetjes zetten voor hun inzet om de participatie en inspraak van de plattelandsbewoner te garanderen. Maar ook voor het engagement om de leefbaarheid in hun dorp of omgeving te verhogen.

Met de uitreiking van de “GoeBezig-prijs” voor lokale besturen, wenst de Oost-Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen vzw de ondersteuning van bewonersgroepen uit landelijk gebied bij het lokaal bestuur te stimuleren. De prijs is een waardering voor besturen die de meerwaarde inzien van een beleid waarvan inspraak en participatie deel uitmaken.

Deelnemen kan tot 7 maart via het wedstrijdformulier voor lokale besturen en het wedstrijdformulier voor bewonersgroepen.

Meer info? info@dorpsbelangen.be

Afbeelding1

 

Het programma van deze bijeenkomst vindt u hier.