Provincie Oost-Vlaanderen subsidieert projecten rond duurzame mobiliteit.

Vanaf 2014 geeft de Provincie Oost-Vlaanderen alle diensten en organisaties, actief in Oost-Vlaanderen, de kans om vernieuwende en duurzame mobiliteitsprojecten uit te werken en in te dienen voor subsidiëring.

Deze subsidieregeling wil vernieuwing in de mobiliteitssector stimuleren. Het is de bedoeling om vooruitstrevende projecten te detecteren, te ondersteunen en in te passen in het Provinciale mobiliteitsbeleid. Alle organisaties met een rechtspersoonlijkheid kunnen een project indienen, dat wel in Oost-Vlaanderen uitgevoerd moet worden.

Meer informatie vindt u hier.