Beleidsnota Landbouw en Visserij 2014 – 2019

Eind oktober werden de beleidsnota’s door de Vlaamse ministers ingediend bij het Vlaams Parlement. Zo diende ook Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, de Beleidsnota ‘Landbouw en Visserij’ 2014-2019 in. Vanaf half december worden deze beleidsnota’s in de bevoegde commissies besproken.

Het Vlaamse plattelandsbeleid wordt aangehaald in deze beleidsnota. Duurzame ontwikkeling van het platteland staat hierbij centraal. Plattelandsprojecten dienen ook kansen te bieden aan diverse thema’s en doelgroepen. Gedegen, participatieve trajecten zijn volgens de beleidsnota een belangrijke succesfactor voor het realiseren van het gewenste maatwerk voor een effectief dorpenbeleid.

Dorpen zijn immers de ziel van het Vlaamse platteland:

“Een dorp is niet alleen dat hoopje van woningen en gebouwen, het is veeleer een leefgemeenschap met eigen, specifieke noden en een eigen identiteitsgevoel. Een effectief dorpenbeleid biedt maatwerk bij het inspelen op die specifieke, lokale noden en bezit hierdoor verschillende dimensies (stedenbouwkundig, economisch, sociaal,…)”

Uit  de Vlaamse Beleidsnota ‘Landbouw en Visserij’ 2014-2019

De volledige beleidsnota kan u hier raadplegen

VR_geel