Inspiratienota De Wakkere Burger

Via hun ‘participatiereglement’ geven Vlaamse steden en gemeenten vanaf januari 2019 aan hoe zij burgerparticipatie in hun gemeente organiseren. Met deze inspiratienota hoopt De Wakkere Burger hen te helpen én goede bottom-up ideeën te laten doorsijpelen.

De Wakkere Burger schetst hier zelf wat context bij: Sinds 1 januari 2019 verplicht het nieuwe Decreet Lokaal Bestuur alle Vlaamse gemeenten om een ‘participatiereglement’ op te stellen. Daarin moeten gemeenten vastleggen hoe zij burgerparticipatie in hun gemeente organiseren. Zo’n reglement is iets volledig nieuw, daarom wil De Wakkere Burger gemeentebesturen graag helpen bij het opmaken ervan. Deze nota verzamelt de ideeën die voortkwamen uit onze talrijke gesprekken met burgers, burgerinitiatieven en bestuurskundige experten, die we het afgelopen jaar hadden in het kader van onze Burgervuurcampagne. Ze bevat concrete aanbevelingen om het bestuur transparanter, participatiever én inclusiever te maken. U zal zowel informatie vinden over de belangrijkste juridische kaders als over kwaliteitskenmerken van goede participatieve trajecten.