Inspiratienota De Wakkere Burger

Via hun ‘participatiereglement’ geven Vlaamse steden en gemeenten vanaf januari 2019 aan hoe zij burgerparticipatie in hun gemeente organiseren. Met deze inspiratienota hoopt De Wakkere Burger hen te helpen én goede bottom-up ideeën te laten doorsijpelen. De Wakkere Burger schetst hier zelf wat context bij: Sinds 1 januari 2019 verplicht het nieuwe Decreet Lokaal Bestuur … Lees meer