4de ‘Preus up onz Dorp’

Provincie West-Vlaanderen, Bewonersplatform Voorstad Veurne en de Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen (onder impuls van haar West-Vlaamse Stuurgroep) organiseren op zaterdag 12 oktober de 4e Preus up onz Dorp. Dit initiatief wil bestuursleden van Dorpsraden en Bewonersplatformen, participatieambtenaren en mandatarissen op een ontspannende manier samenbrengen voor ongedwongen uitwisselingen. Op elke editie fungeert een bewonersgroep als gastheer. De eer is deze keer aan José Plesier, voorzitter van Bewonersplatform Voorstad Veurne. Hij toont de sterktes van eigen dorp. Deze keer krijgen we ook de steun van het Stadsbestuur van Veurne, waarvoor DANK.

PROGRAMMA

• ‘s Morgens (10-12u): geleid bezoek aan Veurne. Keuze uit: a) rondleiding in het historische centrum met gids Brigitte Boeve OF  b) wandeling ‘Gekwetst Veurne, van vernieling tot wederopbouw’ met gids Roseline Debaillie.

• Over de middag: broodjesmaaltijd in het nog nagelnieuwe OC Callicanes. Enkele bewonersplatformen van Veurne zullen ter inspiratie hun realisaties van de voorbije jaren voorstellen aan de aanwezigen.

• Namiddag (14u30-16u): geleid bezoek ‘Geschiedenis en evolutie van de bakkerij’ in het Bakkerijmuseum. Om 16u afsluit met drankje in het Bakkerijmuseum.

Inschrijven voor deze activiteit is mogelijk via info@dorpsbelangen.be. Geef daarbij de ochtendwandeling van uw voorkeur op.

Deze activiteit wordt gratis aangeboden aan al wie zich inzet voor meer leefbaarheid in de Vlaamse dorpen. Bestuursleden van bewonersgroepen of participatieambtenaren of mandatarissen of andere geïnteresseerden, schrijf u alvast in!