4de ‘Preus up onz Dorp’

Provincie West-Vlaanderen, Bewonersplatform Voorstad Veurne en de Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen (onder impuls van haar West-Vlaamse Stuurgroep) organiseren op zaterdag 12 oktober de 4e Preus up onz Dorp. Dit initiatief wil bestuursleden van Dorpsraden en Bewonersplatformen, participatieambtenaren en mandatarissen op een ontspannende manier samenbrengen voor ongedwongen uitwisselingen. Op elke editie fungeert een bewonersgroep als gastheer. De … Lees meer