GoeBezig-prijs 2020

Naar goede gewoonte gaat de Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen ook dit jaar op zoek naar bewonersgroepen en gemeenten die Goe Bezig zijn op vlak van leefbaarheid in Vlaamse dorpen.
Omdat het vreemde tijden zijn, pakken we het dit jaar anders aan. De wedstrijd draait deze keer rond creativiteit in Covid-19-tijden. Eén Vlaamse bewonersgroep en één Vlaamse gemeente kunnen een GoeBezig-prijs winnen. Beide prijzen worden in het najaar uitgereikt.
We werken in 2020 met nominaties vanuit de Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen en vanuit onze ledengroepen. Daartoe kunnen ledengroepen vóór 6 juli hun eigen bewonersgroep of een andere bewonersgroep (die al dan niet lid is van VVDB), alsook hun eigen lokaal bestuur nomineren via een bericht naar info@dorpsbelangen.be.
Wat we precies van de deelnemers aan deze wedstrijd verwachten, lees je in het deelnameformulier voor bewonersgroepen en lokale besturen. We wensen de genomineerden alvast véél succes!