Vorming rond communicatie

Hoe communiceer je efficiënt vanuit je bewonersgroep naar de inwoners van je dorp (en eventueel je gemeentebestuur) toe?
In 4 vormingsmomenten maakt Maarten Lippens, beleidsmedewerker VVDB, bewonersplatformen/dorpsraden wegwijs in hoe ze efficiënter kunnen communiceren.
De eerste sessie start op woensdag 10 juni om 19.00 u. en gaat over het maken en verspreiden van een nieuwsbrief. De volgende sessies hebben als thema: het dorpskrantje, de website en het gebruik van sociale media. Schrijf hier in.